Home > Dejavnosti > Poti

Rilkejeva pešpot

Zemljevid Rilkejeve poti
Zemljevid Rilkejeve poti

Rilkejeva pešpot se začne v Sesljanu pri stavbi Turističnega informacijskega centra (Infopoint Promoturismo FVG) (1), nato nekaj časa poteka ob kampu na desni strani in nad opuščenim kamnolomom ob morju na levi strani. Po koncu kamnoloma zavije pot čez del golega krasa (2) med apnenčastimi skalami z žlebiči in gruščem iz zdrobljenega kamenja. Tu lahko vidimo majhne in skrivljene primerke črnega bora, ki živijo v ekstremnih razmerah, saj primanjkuje vode in temperatura izredno niha.

Po tem delu golega krasa pridemo do bunkerja iz druge svetovne vojne (3), kjer je danes urejena razgledna točka. Po stopnicah se lahko spustimo v notranjost bunkerja in po kratkem podzemnem hodniku pridemo do okna, skozi katerega se odpira pogled na obalo spodaj. Pešpot se nato nadaljuje skozi redko kraško gozdno rastje in med skalovjem do vzpetine, na kateri je razgledišče (4). To je tudi najvišja točka pešpoti, saj leži 90 metrov nad morjem. Od tu se pogled razprostira tudi proti kraški planoti in kraškemu gričevju z najvišjim vrhom Grmado (323 m).

Za tem razglediščem se pešpot vije naprej po robu prepadnih sten nad morjem mimo redkih črnih borov ter med skalovjem, ki ga počasi prerašča grmovje. Skozi umetno zasajen gozd črnega bora pridemo do križišča, na katerem lahko zavijemo desno na državno cesto št. 14. Glavna pešpot pa se nadaljuje naprej po robu sten, med goščo in skalovjem, do ostankov še enega bunkerja iz druge svetovne vojne (5).

Od tu ni daleč do naslednjega križišča, na katerem lahko desno zavijemo na državno cesto št. 14. Pešpot pa lahko nadaljujemo tudi po njenem novem delu, ki vodi skoraj do Devinskega gradu (6). Novi del pešpoti je speljan mimo izkopov, ki so bili izvršeni v vojaške namene, in se nadaljuje skozi bujni mešani gozd črnega bora in črničevja do Devina. Pot za osebe z omejeno mobilnostjo se začne v Devinu v bližini gradu in je speljana do razgledišča na robu Devinskih sten.

Poti

Skip to content