Home > Rezervat > Vojne
Opazovalnica
Opazovalnica

Med prvo svetovno vojno je fronta med Kraljevino Italijo in avstroogrskim cesarstvom tekla od Stelvia v Alpah do Jadranskega morja in je bila dolga približno 600 kilometrov. Hrib Grmada s sosednjimi vzpetinami in Devinske stene so bile mejna postojanka na poti v Trst. Na Devinskih stenah so bili zgrajeni vojaški objekti za zaščito Sesljanskega zaliva v primeru, da bi se izkrcala italijanska vojska. Postavljene so bile opazovalnice in postojanke za nadzor ladijskega prometa v tržaškem zalivu.

Tu so bile nameščene čete za izkrcavanje avstroogrske vojaške mornarice K.U. Kriegsmarine. Izmed vseh sestavov se je še posebej izkazal oddelek k.k. Triestiner Jungschutzenbatallion (bataljon mladih strelcev iz Trsta), v katerem so bili prostovoljci od 16. do 19. leta starosti.

 

Vhod v bunker
Vhod v bunker

Med drugo svetovno vojno, in sicer po premirju 8. septembra 1943, je bil predel Devinskih sten priključen tretjemu rajhu kot severnojadransko obalno ozemlje (Nord Adriatischer Kustenland). Sesljanski zaliv je postal baza za žepne podmornice nemške mornarice. Stare avstroogrske utrdbe na stenah so takrat ponovno uporabili in preuredili v položaje za protiletalsko topništvo (Flak).

Ko so nedavno uredili Rilkejevo pešpot, so opazovalnice in vojaške postojanke obnovili in preuredili v razgledne točke.

Vojne

Skip to content